Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đợt thi TN ngày 25/3/2018 tại TP.HCM