Thông báo V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa ĐH VLVH K2015 LTCĐ/KTĐN 1 và K2015 LTCĐ/CĐ KTCN 1 (CN: KTDN, TC) - thứ Sáu, 11/8/2017

- Fax: