Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp khóa K2013 TP1 [KTDN, QT, TC, NT] - ngày 02/3/2018