Danh sách sinh viên thi ghép ngày 15/11/2020 (xem tại đây)