Danh sách sinh viên thi kết thúc học phần ngày 10/11/2019 tại TP. Hồ Chí Minh (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên xem danh sách thi, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ cán bộ quản lý lớp chậm nhất vào sáng thứ Sáu trước ngày thi.