Điểm thi tốt nghiệp khóa K2013 LTTC/Bình Phước 2 [KTDN] và các khóa thi ghép tốt nghiệp - thi ngày 08/4/2017