Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2013 Bến Tre và các khóa thi ghép - thi ngày 01/7/2017