Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2013 LTTC/Đồng Nai 2 [KTDN] - thi ngày 08/4/2017