Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2013 Tây Ninh 2 [KTDN] và các khóa thi ghép - thi ngày 20/01/2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh