Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2014 LTTC/TP1 và các khóa thi ghép - thi ngày 28/01/2018 tại TP.HCM