Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2014 LTTC/Vĩnh Long 1 [KTDN], thi ngày 17/6/2017