Điểm thi tốt nghiệp lần 1 và thi ghép khóa K2015 LTCĐ/CĐ Bến Tre 2 (CN: Tài chính) - thi ngày 22/7/2017