Điểm thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 LTTC/Bạc Liêu 2 - KTDN và các khóa thi ghép, thi ngày 17/6/2017