Điểm thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 LTTC/Đồng Nai 2 - KTDN, thi ngày 17/6/2017