Điểm thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 TP1 và các khóa thi ghép, thi ngày 17/12/2017 tại 279 Nguyễn Tri Phương

- Fax: