Điểm thi tốt nghiệp lần 3 các khóa thi tại TP. HCM - thi ngày 28/5/2017