Danh sách ôn thi Anh văn đầu ra đợt thi 15/12/2019 tại TP - Lớp Chẵn - B2.15 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10)