Danh sách sinh viên ôn tập Ngoại ngữ đầu ra đợt thi ngày 27/8/2017 tại TP.HCM (Địa điểm học: C.42 - 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5)

- Fax: