Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h00 ngày 16/12/2018 tại 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 (CSB)