Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h30 ngày 08/7/2018 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (Số 324 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh)