Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h30 ngày 12/5/2019 tại 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 (Cơ sở B)