Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h30 ngày 26/8/2018 tại 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 (cơ sở B)