Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 13h30 ngày 05/01/2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long