Danh sách thi Anh văn đầu ra ĐH VLVH tại Trường CĐCĐ Bình Thuận - thi lúc 13g30 ngày 21/3/2021 (xem tại đây)