Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Các khóa đang đào tạo

1. K2016 HVCB 3

2. K2016 VB2/HVCB 3

3. K2017 VB2/HVCBTP3

4. K2017 VB2/TTBDCTQ93

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý đào tạo - Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Số 324 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 2243 7845

Website: http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn