Thời gian làm thủ tục nhập học: từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (sáng: 07g30 đến 11g00; chiều: 13g30 đến 16g00) tại phòng A.007 (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3);

Nhà Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển, Thời khóa biểu cho từng thí sinh tại nơi làm thủ tục nhập học;

Thí sinh xem thông báo làm thủ tục nhập học tại đây

- Fax: