Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa liên thông từ Cao đẳng lên ĐH VLVH K2019 LTCĐ/Sonadezi 4