Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa liên thông từ Cao đẳng lên ĐH VLVH K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1