Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa liên thông từ Trung cấp lên ĐH VLVH K2020 LTTC/Bình Thuận 1