Lịch học môn đầu tiên của chuyên ngành Quản trị bắt đầu từ ngày thứ Sáu 20/9/2019 (xem phụ lục kèm theo thông báo);

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập được tổ chức lúc 17g30 ngày 03/10/2019 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.116, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2019 TP4; K2019 VB2/TP4; K2019 LTCĐ/TP4 và K2019 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.