Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trân trọng kính mời thí sinh đến làm thủ tục nhập học đợt bổ sung khóa K2019TP1 và K2019VB2TP1 tại phòng 007 - 59C Nguyễn Đình Chiểu P6Q3, TP.HCM. 

Thí sinh có thể tải mẫu sau về, in ra và điền trước ở nhà hoặc lấy mẫu in sẵn ở phòng số 7.

http://taichuc.ueh.edu.vn/uploads/files/%C4%90TTC_%20M%E1%BA%AAU%20TTNH-VB1%2CVB2.pdf

Thí sinh Văn bằng 1 làm theo hướng dẫn phần thủ tục ở thông báo sau:

http://taichuc.ueh.edu.vn/thu-tuc-nhap-hoc/thong-bao-v-v-lam-thu-tuc-nhap-hoc-khoa-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-k2019-tp1-mo-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh.html

Thí sinh Văn bằng 2 làm theo hướng dẫn phần thủ tục ở thông báo sau:

http://taichuc.ueh.edu.vn/thu-tuc-nhap-hoc/thong-bao-v-v-lam-thu-tuc-nhap-hoc-khoa-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-k2019-vb2-tp1-mo-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh.html

 

Danh sách thí sinh làm thủ tục nhập học Bổ sung.

HCMVB120191112 Võ Thành Đồng
HCMVB120191113 Phạm Minh Tiến
HCMVB120191114 Nguyễn Hoàng Thế Bảo
HCMVB120191115 Lê Hữu Phước
HCMVB120191116 Lê Phương Nam
HCMVB120191117 Trương Quế Thanh
HCMVB120191118 Nguyễn Thị Hàm Yên
HCMVB120191119 Phạm Lưu Mai Thảo
HCMVB120191120 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
HCMVB120191121 Lê Thiện Nhân
HCMVB120191122 Đỗ Đình Vỹ
HCMVB120191123 Nguyễn Hồng Thắm
HCMVB120191124 Viên Quang Duy
HCMVB120191125 Diệp Tiểu  Phụng
HCMVB120191126 Nguyễn Thị Thảo My
HCMVB120191127 Lưu Quang
HCMVB120191128 Trịnh Kiều My
HCMVB120191129 Phạm Ngọc Ngân
HCMVB120191130 Nguyễn Thị Cẩm 
HCMVB120191131 Nguyễn Trần Hoàng Duy
HCMVB120191132 Đào Minh Phát
HCMVB120191133 Phạm Hữu Lộc
HCMVB120191134 Mông Đức Trọng
HCMVB120191135 Trần Ngọc Kim Thư
HCMVB120191136 Đặng Thanh Tùng
HCMVB120191137 Lê Anh Dủ
HCMVB120191138 Nguyễn Vỹ
HCMVB120191139 Lê Thị Thùy Dương
HCMVB120191140 Lê Thị Thùy Oanh
HCMVB120191141 Nguyễn Văn Nhơn
HCMVB120191142 Nguyễn Hoa Kỳ
HCMVB220191069 Phạm Văn  Thiện
HCMVB220191070 Võ Nguyễn Thanh Chương
HCMVB220191071 Phạm Viết Lam
HCMVB220191072 Nguyễn Văn Viện
HCMVB220191067 Lê Minh  Hoàng
HCMVB220191068 Lại Văn Bằng

 

Lưu ý: Cơ sở B - sổ 279 Nguyễn Tri Phương đang xây dựng một nửa phía trước, nửa phía sau vẫn hoạt động dạy học bình thường, vui lòng đi vào trường bằng cổng bên đường Đào Duy Từ.