Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Khóa 2013 Bến Tre 2 - Kinh tế phát triển