Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2013 Bến Tre 1 - KTDN (Xét lần 1)