Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2013 Bình Phước 2 [Luật, TCC]