Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2014 LTTC/Vĩnh Long 1 - KTDN (Xét lần 1)