Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2015 LTCĐ/CĐ Bến Tre 2 - [TC] (Xét lần 1)