Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Khóa K2015 LTTC/TP1 [KTDN]