Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2015 VB2/TP2 [KTDN]