Lịch công tác tháng 10/2017 của Phòng QLĐT Tại chức