Lịch công tác tháng 11/2017 của Phòng QLĐT Tại chức