Lịch công tác tháng 6/2017 của Phòng QLĐT Tại chức