Lịch công tác tháng 6/2019 của Phòng QLĐT Tại chức