Lịch công tác tháng 8/2019 của Phòng QLĐT Tại chức