Lịch công tác tháng 9/2017 của Phòng QLĐT Tại chức