Lịch thi kết thúc học phần - Hệ Vừa làm vừa học - ngày 22/11/2020 (xem tại đây)