Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh

Các khóa đang đào tạo

K2017 LĐLĐTP3 [Quản trị]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa đang tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh

Số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38290826 hoặc 0909440988 (Ban Tuyển sinh)

Website: http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn