TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng 6,7,8 - Tầng trệt)

Điện thoại: (84)-(083)-8231612 - Fax: (84)-(083)-8239225