Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, Ký hiệu khóa: K2017 LTCĐ/Sonadezi 4, mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi như sau:

1. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh:

- Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

- Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

- Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại.

2. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm (chưa kể thời gian sinh viên học tiếng Anh);

- Học vào tối thứ Sáu (17g30 - 21g00), cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

3. Đối tượng

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng Nghề (gọi chung là Cao đẳng) thuộc hệ thống giáo dục quốc gia.

3.1. Liên thông đúng ngành: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng có ngành đào tạo (hoặc chuyên ngành) phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

3.2. Liên thông ngành gần: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc lĩnh vực Kinh tế có ngành học khác với ngành đăng ký dự tuyển; sẽ được học bổ túc kiến thức ba (03) môn học trước khi chính thức dự tuyển. (xem “Phụ lục các môn bổ túc kiến thức” và “Lịch học bổ túc kiến thức” đính kèm).

3.3. Liên thông ngành khác: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng không thuộc lĩnh vực Kinh tế sẽ được học bổ túc kiến thức năm (05) môn học trước khi chính thức dự tuyển. (xem “Phụ lục các môn bổ túc kiến thức” và “Lịch học bổ túc kiến thức” đính kèm).

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Đối với thí sinh liên thông đúng ngành: Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc học cao đẳng từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với thí sinh liên thông ngành gần, ngành khác: Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc học cao đẳng từ cao xuống thấp, đồng thời điểm các môn học bổ túc mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Hồ sơ tuyển sinh

5.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do UEH phát hành. (Có dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).

5.2. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm Cao đẳng. Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề nộp thêm bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp.

5.3. Bản sao Giấy khai sinh.

5.4. Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

5.5. Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển, dán hai (02) ảnh màu cỡ 3x4 (theo mẫu).

5.6. Giấy chứng nhận kết quả các môn bổ túc kiến thức (nếu liên thông ngành gần, ngành khác).

Ghi chú: Các bản sao phải có sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện, phường, xã.

6. Phát hành hồ sơ

Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo: Buổi sáng từ 07g30 - 11g30, buổi chiều từ
13g30 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

7. Thời gian nhận hồ sơ

- Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, buổi sáng từ 07g30 - 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 16g30.

- Hạn cuối nhận hồ sơ: 15/12/2017.

8. Lệ phí dự tuyển

- Hồ sơ (thu khi phát hành hồ sơ): 140.000đ/hồ sơ.

- Lệ phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 550.000đ/hồ sơ.

- Học phí bổ túc kiến thức: 15.000 đ/tiết.

9. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

- Đối với thí sinh liên thông đúng ngành:

+ Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 03/01/2018.

+ Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2018.

- Đối với thí sinh liên thông ngành gần, ngành khác:

+ Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 30/6/2018.

+ Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2018.

10. Thông tin liên hệ

-  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

    Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

    Điện thoại: 02513 994 011/012; Website: www.sonadezi.edu.vn

- Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Hotline 24/24: 0938527438; Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn; Website: http://tuyensinh.ueh.edu.vn

- Fax: