Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học, ký hiệu khóa: K2020 LTCĐ/Sonadezi 2, mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi như sau:

1. Ngành và chuyên ngành tuyển sinh

- Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

- Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị.

2. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm (chưa kể thời gian sinh viên học ngoại ngữ đầu ra);

- Học vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 (17g45 - 21g00). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

3. Đối tượng

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng Nghề (gọi chung là Cao đẳng) thuộc hệ thống giáo dục quốc gia; có ngành đào tạo (hoặc chuyên ngành) phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc văn bằng tốt nghiệp theo các chương trình liên kết quốc tế cấp cần bổ sung văn bản công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc học cao đẳng từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Hồ sơ tuyển sinh

5.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do UEH phát hành. (Có dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).

5.2. Hai (02) bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng và 01 bảng điểm Cao đẳng. Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề nộp thêm 02 bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp và 01 bản sao kết quả học tập bậc trung cấp.

5.3. Một (01) bản sao Giấy khai sinh.

5.4. Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

5.5. Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển, dán hai (02) ảnh màu cỡ 3x4 (theo mẫu).

Ghi chú:

- Các bản sao phải có sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận/huyện, phường/xã.

- Mỗi thí sinh lập 02 bộ hồ sơ dự tuyển giống nhau như đã hướng dẫn ở mục 5 (từ 5.1 - 5.3) trong đó 1 bộ hồ sơ có thêm mục 5.4 và 5.5.

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

Thí sinh nhận và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/3/2020: Buổi sáng từ 07g30 - 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

7. Các loại phí cần chuẩn bị

- Chi phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 100.000đ/hồ sơ.

8. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/3/2020.

- Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 4/2020.

9. Thông tin liên hệ

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

  Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

  Điện thoại: 0251 3994 008 hoặc 0988 66 1540

  Website: www.sonadezi.edu.vn

- Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Hotline 24/24: 0938527438

  Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn

  Website: http://tuyensinh.ueh.edu.vn