Phân hiệu Cao đẳng Nghề Đường sắt phía Nam

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Đường sắt 2

2. K2017 VB2/Đường sắt 2

3. K2017 LTCĐ/Đường sắt 4

4. K2017 LTTC/Đường sắt 4

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Cao đẳng Nghề Đường sắt phía Nam

Số 7 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503 7420816

Website: http://www.caodangduongsat-cs2.edu.vn

 

- Fax: