Phân hiệu Cao đẳng Nghề Đường sắt phía Nam

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTCĐ/Đường sắt 4)

2. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTTC/Đường sắt 4)

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Cao đẳng Nghề Đường sắt phía Nam

Số 7 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 7420816

Website: http://www.caodangduongsat-cs2.edu.vn